Друг

Човекът в дърво


Как да продължите: Детето се сковава и попада в обятията на друг с увереност. Ако децата са по-многобройни, те също могат да бъдат подредени в кръг и „човекът от дърво“ ще премине от ръка на ръка. Това упражнение мускул гръб и абс.

Как да продължите: Детето се сковава и попада в обятията на друг с увереност. Ако децата са по-многобройни, те също могат да бъдат подредени в кръг и „човекът от дърво“ ще премине от ръка на ръка. Това упражнение мускул гръб и абс.