Анкети

Идеалното детско училище, как е? Въпрос 5


Колко често детската градина трябва да организира срещи с родители?
Дайте ни вашето мнение, като изберете отговора, който изглежда най-справедлив сред предложените по-долу.

5- Колко често детската градина трябва да организира индивидуални и задължителни срещи с родители?

Веднъж годишно. Веднъж на тримесечие. По искане на родители или училище.

гласуване

<> Резултати