практика

Лосион на базата на мек диметикон и кокосово масло, който ги елиминира в едно приложение: 11,90 € (Quiès).
Аптеки и парафармации.