Игри

Змията в чорапи


Нищо като змийски чорап, който да се стопли! Diy за рециклиране на сираци чорапи ..., което ще зарадва детето ви. Обясненията на Мари на видео

Оборудване

  • Около десет чифта чорапи
  • Подвижни очи
  • Червен филц
  • Нишка и игла (или пистолет за горещо лепило, ако предпочитате)
  • Чифт ножици
  • подложка